Igraci

Mario Eli(TE)

March 1, 2021 DM 1

Piše: Dragan Stojić   Mihajlo Pupin je sa banatskih pašnjaka stigao do zvanja legendarnog  naučenjaka. Nikola Tesla je iz ličkog krša dospeo na pijedestal svetske istorije. Mukom i zalaganjem, istrajnošću i voljom. Uprkos svim preprekama. […]